New Ruling in The Netherlands!

NETHERLANDS: Extensive (legal) commentary on the decision of the District Court of Gelderland, which ruled that there may be health risks in the vicinity of a cell tower and therefore the health interests of residents who are sensitive to radiation must be involved in issuing a permit. The first time in NL case law that the exposure limits are no longer leading due to advancing scientific insight, and that a dated expert report of 2009 is off the table. This judgment offers opportunities for a new substantive discussion about the health effects of radiation, also below the limits of the ICNIRP, both in case law and beyond.

Nederlandse rechter: mogelijk verhoogde gezondheidsrisico’s zendmas. Jan. 4th, 2021 | Let’s Talk about Tech
Doorbraak!
De uitspraak van rechtbank Gelderland (AWB 19/2184) – in samenhang met uitspraak AWB 19/2213 – op 18 december 2020 is van groot belang omdat de rechter oordeelt dat ook (zeer ruim) beneden de blootstellingsrichtlijnen verhoogde gezondheidsrisico’s niet uitgesloten zijn. Ook oordeelt de rechtbank dat de gezondheidsbelangen van omwonenden die gevoelig zijn voor straling betrokken moeten worden in de belangenafweging. In de Nederlandse jurisprudentie is het de eerste keer dat de blootstellingslimieten vanwege voortschrijdend wetenschappelijk inzicht niet langer leidend zijn. De rechter hecht bij zijn oordeel grote waarde aan het advies van de Gezondheidsraad van september 2020. Eerdere jurisprudentie van de Afdeling van de Raad van State (Afdeling) waarin het steeds verwijst naar een gedateerd deskundigenbericht lijkt daarmee van de baan. Deze uitspraak biedt kansen voor een nieuwe inhoudelijke discussie over de gezondheidseffecten door straling, ook beneden de limieten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), zowel in de rechtspraak als daarbuiten.

Article source: New Ruling in The Netherlands!

Spread the love

Sign-up to receive current EMF NEWS and most recent BLOGS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.